Đà Nẵng: Chưa giao đất, cho thuê đất đối với dự án khu đô thị Phong Nam

Đô thị

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng vừa có thông tin liên quan đến quá trình triển khai dự án khu đô thị Phong Nam (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang).

Theo đó, dự án khu đô thị Phong Nam có quy mô diện tích 21,5639 ha tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định số 3348 ngày 2/5/2012, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại quyết định số 206 ngày 15/01/2018.

Dự án đã được xác định trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 86 ngày 7/10/2019.

Đồng thời, dự án đã được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua danh mục dự án thu hồi đất tại Nghị quyết 332 ngày 9/12/2020 và được xác định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hoà Vang đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại quyết định số 1489 ngày 24/4/2020.

Hiện UBND huyện Hòa Vang vẫn đang triển khai thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trong ranh giới dự án.

Theo kết quả đo đạc, xác định trong ranh giới dự án có 16,7063 ha đất trồng lúa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ có công văn 1339/TTg-NN chấp thuận UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án, trong đó có dự án khu đô thị Phong Nam –Hòa Châu.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định pháp luật; thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tham mưu cho UBND thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất của dự án Khu đô thị Phong Nam cho bất kỳ đơn vị nào.

“Việc giao đất, cho thuê đất dự án chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất trong ranh giới dự án theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và đảm bảo các quy định của pháp luật đất đai hiện hành và pháp luật khác có liên quan”, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng thông tin.

Xem thêm: Toàn cảnh khu đất xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall Hoàng Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *