Thực hiện Dự án đầu tư Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Tại sao nhiều hộ dân chưa đồng thuận?

Có dấu hiệu làm trái quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 344/TTr ngày 27/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án, có nội dung: Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Du lịch, thuộc Bộ Xây dựng; tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án: 100 ha; địa điểm: Khu đất phía Bắc: Giáp khu dân cư Bắc sân bay và cảng dầu khí; phía Nam giáp khu công viên thể thao và khu Fairyland; phía Đông giáp khu dân cư phường 10; phía Tây giáp khu dân cư Nam sân bay; nguồn vốn đầu tư: Tiền thuê đất, vốn tự có của chủ đầu tư, vốn huy động từ các thành phần kinh tế, vốn vay; thời gian thực hiện: Khoảng 10 năm; hạng mục công trình: San nền; đường giao thông; cấp nước; thoát nước; cấp điện; tổng công suất các trạm biến áp; cáp thông tin, nhà trẻ, trường học; công trình công cộng; nhà ở các loại, công trình dịch vụ.

Quyết định trên, không có nội dung nào quy định Chủ đầu tư được lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án cho cá nhân, tổ chức.

Nhưng, tại Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất số 765/HĐNĐ-L1, lập ngày 13/12/2001, thể hiện: Bên A (chuyển nhượng): Xí nghiệp Nhà – đất thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng của Bộ Xây dựng; bên B (nhận chuyển nhượng): Ông Nguyễn Văn Tịnh; đối tượng chuyển nhượng: Lô số: A8-3/3, 239,5m2, loại nền nhà biệt thự, thuộc dự án Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu. Như vậy, việc lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án cho cá nhân (ông Tịnh), là có dấu hiệu làm trái quyết định của Thủ tướng Chính phủ!

Các hộ dân thuộc Dự án Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu phát biểu bức xúc tại cuộc họp tổ dân phố. Các hộ dân thuộc Dự án Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu phát biểu bức xúc tại cuộc họp tổ dân phố.

Viện dẫn, áp dụng sai điều luật để thu hồi đất

Thông báo thu hồi đất số 1417/TB-UBND ngày 16/3/2018 của UBND TP Vũng Tàu có viện dẫn, áp dụng các cơ sở pháp lí: Căn cứ điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Quyết định số 907/TTg ngày 30/11/1996 của Thủ tướng Chính Phủ về việc cho Công ty Đầu tư xây dựng và dịch vụ du lịch (nay là Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng) sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu; …

Điểm d, Khoản 3, Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, quy định: “Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây: … 3. Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm: … d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng”.

Như vậy, UBND TP Vũng Tàu viện dẫn Điều 62 trên, để áp dụng đối với “các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận”; trong khi, Dự án đầu tư “Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu”, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt! UBND TP Vũng Tàu giải thích như thế nào về điều bất cập, mâu thuẫn này?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái luật

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, tại Điều 41 quy định (trích): Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm: a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; b) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; … Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Điều này”.

Tuy nhiên, ở thời điểm ngày 13/12/2001, pháp luật chưa cho phép “Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền”. Nhưng Xí nghiệp Nhà – đất thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng của Bộ Xây dựng, đã đem đất trên chuyển nhượng cho ông Tịnh (Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu, số 765/HĐNĐ-L1, lập ngày 13/12/2001), là có dấu hiệu làm trái luật!

Không ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định

Thu hồi đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai năm 2013 thay thế Luật Đất đai năm 2003, nội dung cụ thể như sau:

Về thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất: UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Về Thông báo thu hồi đất: Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Có nghĩa là: Sau khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, thì UBND TP Vũng Tàu phải ban hành quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc Dự án.

Tuy nhiên, UBND TP Vũng Tàu ban hành Thông báo số 1417/TB-UBND ngày 16/3/2018, về thu hồi đất của 118 tổ chức, cá nhân, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân dự kiến có đất bị thu hồi tại Dự án. Nhưng tính từ ngày 16/3/2018 có Thông báo thu hồi đất đến nay đã hơn 20 tháng, mà UBND TP Vũng Tàu chưa ban hành quyết định thu hồi đất, là chưa đúng với Luật Đất đai.

Các hộ dân không biết thông tin đầy đủ về Dự án!

Theo Quyết định số 344/TTr ngày 27/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án, có các Hạng mục công trình: San nền; đường giao thông; cấp nước; thoát nước; cấp điện; tổng công suất các trạm biến áp; cáp thông tin, nhà trẻ, trường học; công trình công cộng; nhà ở các loại, công trình dịch vụ.

Theo quy định của pháp luật về thu hồi đất ở thời điểm năm 1996: Thẩm quyền thu hồi đất thuộc Nhà nước!

Nhưng do gia hạn về thời gian thực hiện hợp đồng, hiện nay áp dụng Luật Đất đai năm 2013 để tiếp tục thực hiện Dự án. Theo Luật Đất đai năm 2013 quy định đối với các dự án phân lô bán nền (dự án sinh lợi), thì chủ đầu tư phải thỏa thuận với các hộ dân về thu hồi đất.

Trong khi đó, đối với tổng số 100ha đất của Dự án, chưa có một văn bản nào của cấp có thẩm quyền thể hiện: Có bao nhiêu héc-ta đất dự kiến thu hồi thuộc Dự án, để xây dựng “Nhà ở các loại, công trình dịch vụ”?. Đồng thời cũng chưa biết cụ thể có bao nhiêu hộ dân (trong tổng số 118 hộ dân) có đất dự kiến thu hồi để xây dựng “nhà ở các loại, công trình dịch vụ”? Điều này, khiến các hộ dân bức xúc không biết thông tin đầy đủ về dự án; không được bàn, kiểm tra, giám sát theo quy định của Quy chế Dân chủ mà Đảng ban hành!

Các hộ dân thuộc Dự án yêu cầu được công khai Dự án theo quy định của pháp luật là hoàn toàn có cơ sở. Báo Người cao tuổi trân trọng kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giám sát vụ việc trên, thông báo công khai kết quả cho cử tri và công luận theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *