Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong Quản lý vận hành chung cư

Rate this post

Chủ đầu tư mỗi dự án chung cư đóng vai trò rất lớn trong việc xây dựng và phát triển căn hộ. Sự khúc mắc giữa Cư dân với Chủ đầu tư hay Ban quản lý vẫn là vấn đề thường xuyên xảy ra tại các chung cư bởi sự nhầm lẫn giữa quyền hạn trách nhiệm của Chủ đầu tư và quyền hạn trách nhiệm của BQL. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn về quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với tòa nhà.

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư

Theo điều 38 của Thông tư 02/2016/TT-BXD, trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư được quy định như sau:

 • Chủ đầu tư cần chịu trách nhiệm quản lý, vận hành nhà chung cư khi hội nghị nhà chung cư lần đầu chưa được tổ chức.
 • Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, đồng thời, phải bàn giao lại cho ban quản trị nhà chung cư sau đó.
 • Trong hội nghị nhà chung cư lần đầu, chủ đầu tư phải là người chủ trì tổ chức, cử người tham gia ban quản trị, tham gia biểu quyết, bỏ phiếu (nếu còn sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư)
 • Bàn giao lại toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trong, ngoài nhà chung cư cho cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng phải lập và bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư nắm giữ.
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm thu phí bảo trì phần sở hữu chung trong tòa nhà theo quy định tại Nghị định số 71/20210/NĐ -CP ngày 23/6/201 của chính phủ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần thực hiện công tác quản lý kinh phí bảo trì tòa nhà theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Chủ đầu tư cũng cần hướng dẫn cụ thể quy trình sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trong tòa nhà cho người sử dụng tòa nhà. cong nghe thay doi dich vu quan ly van hanh toa nha 1

Một số trách nhiệm khác:

  • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý toàn bộ các hành vi xâm phạm tài sản hoặc các hành vi có ảnh hưởng đến việc kinh doanh hợp pháp theo nội dung dự án.
  • Chủ đầu tư cần phối hợp với ban quản trị nhà chung cư để cùng đưa ra cách giải quyết cho những vấn đề khó khăn, vướng mắc.
  • Mua đầy đủ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.
  • Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật

Quyền hạn của Chủ đầu tư đối với quản lý tòa nhà

(Theo điều 68 của Luật Xây dựng năm 2014)

 • Cụ thể, đối với hoạt động quản lý tòa nhà, chủ đầu tư có các quyền hạn hợp pháp sau đây:

  • Được đại diện cho các hộ dân trong tòa nhà Ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà khi chưa thành lập Ban quản trị Tòa nhà.
  • Được quyền quản lý và khai thác kinh doanh một số khu vực của tòa nhà (nêu rõ trong hồ sơ hợp đồng).
  • Được phép thu phí một số tiện ích của tòa nhà (nếu có). Đồng thời, toàn quyền quyết định và sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ trên.
  • Được toàn quyền quản lý các khu vực thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư thuộc phạm vi tòa nhà. Đồng thời toàn quyền sử dụng nguồn thu từ việc khai thác trên.
  • Được quyền ngừng cung cấp hoặc yêu cầu đơn vị phụ trách ngừng cung cấp điện nước và các tiện ích cho các căn hộ nếu vi phạm nghiêm trọng quy chế, quy định quản lý tòa nhà.

Nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư 

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. (tài liệu chi tiết tìm theo điều khoản)

Cụ thể, đối với hoạt động quản lý tòa nhà, chủ đầu tư có các quyền hạn hợp pháp sau đây:

 • Được đại diện cho các hộ dân trong tòa nhà Ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà khi chưa thành lập Ban quản trị Tòa nhà.
 • Được quyền quản lý và khai thác kinh doanh một số khu vực của tòa nhà (nêu rõ trong hồ sơ hợp đồng).
 • Được phép thu phí một số tiện ích của tòa nhà (nếu có). Đồng thời, toàn quyền quyết định và sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ trên.
 • Được toàn quyền quản lý các khu vực thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư thuộc phạm vi tòa nhà. Đồng thời toàn quyền sử dụng nguồn thu từ việc khai thác trên.
 • Được quyền ngừng cung cấp hoặc yêu cầu đơn vị phụ trách ngừng cung cấp điện nước và các tiện ích cho các căn hộ nếu vi phạm nghiêm trọng quy chế, quy định quản lý tòa nhà.

Ngoài ra, theo điều 68 của Luật Xây dựng năm 2014, chủ đầu tư cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính sau:

  • Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình đúng hạn
  • Mua bảo hiểm công trình
  • Bồi thường thiệt hại,…

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tránh được sự nhầm lẫn gây mâu thuẫn giữa cư dân với Chủ đầu tư hay Ban quản lý.

Liên hệ tư vấn quản lý vận hành chung cư: 093 63064 38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *